Ve spolupráci s panem revírníkem jsme označili a následně odtěžili část smrků v mítním věku. Inspirování Erwinem Thomou jsme stromy káceli kolem lednového úplňku a korunami dolů z kopce nechali ležet do jara, kdy je z lesa odtahal velmi šikovný pán se svým koněm. Dřevo jsme na nedaleké pile nechali nařezat na trámy a prkna, které poslouží na stavbu našeho nového seníku.
Prosvětlený les začál krásně zmlazovat především buky, habry a javory. Chystáme se přisadit pár zaškolkovaných jedlí a modřínů.