Louka je součástí sadu a její hlavní funkcí je kvést a krmit. Včelky, čmeláky, motýly a jinou drobotinu. Aby se z louky nestal les, je třeba se o ni starat. S péčí nám pomáhají přátelé a děda. Sečeme mozaikově, aby vždy část kvetla a poskytovala útočiště živáčkům. Posekanou trávu sušíme pro ovečky na zimu.